icon-white-6

“Sadece tırmanmaya devam edersen her dağın tepesine ulaşılabilir.”

— Richard James Molloy

Anemi ve Kan Hastalıkları Tarama Testleri

Kan lokosit,eritrosit ve trombosit dediğimiz şekilli elemanlar ile serum denilen sıvı kısımdan oluşur.

Bu iki kısım santrifuj işlemi ile birbirinden ayrılarak özel makinalarda ölçümler yapılır.

Kan Hastalıkları için kullanılan testler:

Hemogram yani kan sayımı: Lokosit, Trombosit, Hemotokrit, Hemoglobin, MCV

Retikulosit sayımı:

Retikuosit sayımı düşük: Aplastik anemi, Myelodispazi, Kronik böbrek yetmezliği, Parvovirus enfeksiyonları, Kronik inflamasyon

Retikulosit sayımı yüksek: Hemolitik anemiler

• Fe, SDBK, Ferritin: Demir eksikliği, Kronik hastalık anemileri, Talasemiler

• B12 vitamini, Folik asit: Megaloblastik anemiler

• LDH: Hemolitik anemiler, Lenfomalar, Lösemiler, Çeşitli kas hastalıkları, Karaciğer hastalıkları, Maligniteler

• Haptoglobulin, indirekt bilurubin: Hemolitik anemiler

• Hemoglobin elektroforezi: Talasemiler, Orak hücreli anemi

• Protein elektroforezi: Myeloproliferatif hastalıklar, Plazma hücre diskrazileri

• Coombs testi: Hemolitik anemiler

• Sedimantasyon, CRP: Kronik hastalık anemileri, Maligniteler, İnflamasyon ve Enfeksiyonlar

• Pt, aptt, INR: Kanama diyatezleri veya Trombofili

İletişim

0538 843 98 09

İLETİŞİM İÇİN