icon-white-6

“Sadece tırmanmaya devam edersen her dağın tepesine ulaşılabilir.”

— Richard James Molloy

Böbrek Fonksiyon Testleri

Üre (BUN) (Kan Üre Azotu) Normal aralığı: 17-49 mg/dl

Kreatinin ile birlikte böbrek fonksiyonlarının değerlendirmek için kullanılır. Protein katabolizmasının son ürünüdür. Karaciğerde sentezlenir ve böbrek glomerullerinden filtre olarak atılır. Kolay difusyona uğradığından hemodializ tedavisi etkinliğinin takibinde kullanılır.

Kanda yükseldiği durumlar;

* Akut ve Kronik böbrek yetmezliklerinde

* Kalp yetmezliklerinde

* Artmış protein katabolizmalarında

* Diuretik kullanımlarında

* Tetrasiklin kullanımlarında

* Şokta

* Dehidratasyonda

* Hiperalimentasyonda

* Kortizol kullanımlarında

* Mide barsak kanamalarında

* Aşırı kas yıkımlarında

* Aşırı proteinle beslenme

Kreatinin Normal aralığı : 0.7-1.3 mg/dl

Böbrek fonksiyon testidir. Üretilen kreatin miktarı kas kitlesi ile ilişkilidir. Serum seviyesi glomerul flitrasyon hızı (GFR) olarak bilinen böbrek fonksiyonunu yansıtır.

*Böbrek kan akımının azaldığı durumlarda ve dehidratasyonda, Üre yükselmesi kreatine göre daha fazla olur. (prerenal azotemi).

*Böbreğin süzme ünitesi olan nefronların % 50 si kaybolana dek kanda kreatinin değeri yükselmez. Bu yüzden erken böbrek yetmezliklerinde sensitivitesi yüksek değildir.

*Akut ve kronik böbrek yetmezliklerinde yükselir.

BÖBREK FONKSİYON KAPASİTESİNİ GÖSTEREN FORMULLER:

Böbreğin yüzde kaç oranında çalıştığını göstererek , böbrek yetmezliğini evrelememize yarayan formullerdir.

GFR :Cockcroft Gault formülü 

(140 – yaş) x Ağırlık (kg) / [ 72 x kreatinin ] (kadınlar için bu değer 0.85 ile çarpılır)

MDRD formülü (Modification of Diet in Renal Diseases Study)

GFH = 186 x (SKr)-1.154 x (Yaş)-0.203 (eger kadın) x 0.742 (eger siyah) x 1.212

İletişim

0538 843 98 09

İLETİŞİM İÇİN