icon-white-6

“Sadece tırmanmaya devam edersen her dağın tepesine ulaşılabilir.”

— Richard James Molloy

Hepatit Tarama Testleri

Hepatit karaciğer iltahabı demektir. Karaciğerin iltahaplanması;

* Mikrobik (virus, bakteri, mantar) nedenler

* Toksik (ilaçlar, alkol) nedenler * Otoimmun (romatizmal) nedenler

* İskemik (karaciğer kanlanma bozukluğu) nedenlerden kaynaklanabilir.

Klinikte kullanılan hepatit tarama testleri nelerdir?

Özellikle karaciğeri tutan hepatotropik viruslere yönelik olan serolojik testlerdir. (Hepatit A, Hepatit B, Hepatit C, Hepatit D, Hepatit E) Hepatit A ve Hepatit E fekal-oral yolla bulaşır. Diğerleri cinsel temasla, kan alıp verme ile ve transplasental olarak bulaşabiler.

Hepatit B serolojisi :

• HBs Ag: Hepatit B yüzey antijenidir.

Mikropla temas sonrası ilk yükselen markerdır. 6 aydan fazla kanda bulunması kronikleşme göstergesidir.

• HBe Ag: Hepatit B virusunun çoğalmasını gösteren antijendir. Pozitif olması bulaşıcılığın yüksek olduğunu gösterir. Mutant tiplerdede negatif olabilir. Bu yüzden HBV DNA da bakılmalıdır.

• Anti HBe: HBe antijenine karşı oluşmuş antikordur. Mutant formlardada oluşabileceğinden replikasyonun tam olarak bittiği anlamına gelmez.

• Anti HBc IgM: Akut hepatitte pozitiftir. Pencere periyodu denen dönemde tek pozitif olan markerdır.

• Anti HBc IgG: 6 aydan sonra pozitifleşir. Koruyucu bir antikor değildir. Virusle karşılaşıldığının göstergesidir. Virusle karşılaşmayan fakat aşılanan kişilerde negatiftir.

Anti HBs: Bağışıklık göstergesidir. Doğal bağışıklık veya aşılanma sonrası pozitifleşir.

HBV DNA: Viral replikasyonun göstergesidir. Kanda dolaşan viruslerin yoğunluğunu gösterir. Tedavinin belirlenmesi ve takibinde kullanılır.

Hepatit A serolojisi :

• Anti HAV IgM: Akut Hepatit A göstergesidir

• Anti HAV IgG: Bağışıklık göstergesidir. Hastalığın geçirildiğini veya hastanın aşılı olduğunu gösterir.

Hepatit C serolojisi :

• Anti HCV : Pozitif olması hastada virusun olduğunu gösterir. Fakat bir takım kısıtlamaları vardır;

a) Yalancı pozitif olduğu durumlar vardır. Bu yüzden Pozitif sonuç çıktığında HCV RNA istenmelidir.

b) Bulaş sonrası 3 haftaya kadar uzanan pencere periyodu vardır. Bu süre 6 aya kadar uzayabilir. Bu yüzden akut enfeksiyonlarda Anti HCV yerine HCV RNA bakılmalıdır.

c) Koruyucu antikor değildir. Bu yüzden tedaviye yanıtın değerlendirilmesinde kullanılmaz.

• HCV RNA

* Akut enfeksiyon durumunda

* Yalancı pozitif Anti HCV pozitifliklerini ekarte etmek için

* Tedaviye yanıtın belirlenmesinde HCV RNA istenmelidir

Hepatit D serolojisi :

Anti D Antikoru (Anti Delta Antikoru): Hepatit D virusu enfeksiyon için B virusune ihtiyaç duyar. Coenfeksiyon (aynı anda hem B hem D bulaşması) veya Superenfeksiyon (B virusu ile enfekte kişiye D virusu bulaşması) şeklinde hepatite yol açar. Hepatit B nin daha ağır geçmesi ve siroz riskini arttırır.

Hepatit E serolojisi :

Anti HEV: Hepatit E gebelerde ağır seyreder. Çok az oranda kronikleşebilir. Şüpheli vakalarda Anti HEV antikoru istenir.

İletişim

0538 843 98 09

İLETİŞİM İÇİN