icon-white-6

“Sadece tırmanmaya devam edersen her dağın tepesine ulaşılabilir.”

— Richard James Molloy

Kanser Testleri (Kanser Antijenleri)

Kanser Testleri (Kanser Antijenleri)

CEA (Carsinoembrionic Antijen)

Normal değerler: Sigara içmeyenlerde :2.5 ng/ml Sigara içenlerde :5 ng/ml

Organ özgüllüğü yoktur. Kanserlerin erken dönemlerinde yükselmiyebilir.

Yükseldiği durumlar;

• Kalın bağırsak kanseri (en sık Kolorektal kanserlerde)

• Mide kanseri

• Pankreas kanseri

• Meme kanseri

• Akciğer kanseri

• Meduller tiroid kanserinde

Yalancı Pozitiflik : – Sigara kullananlarda – Enfeksiyon varlığında – Peptik ülserde – Pankreatitte – Sirozda – Hipotiroidide – İnflamatuar barsak hastalıklarında çok yüksek olmayan ılımlı yükseklikler olabilir

AFP (Alfa feto protein) Normal değer: 0-6.7 IU /ml

Yükseldiği durumlar;

• Hepatoselluler kanser (Hepatoma,karaciğer kanseri)

• Testis tümorleri (Non seminimatoz tümorler)

• Siroz ve hepatitlerdede yükselir

Gebeliğin 16-18. haftasında yapılan 3 lü testin (AFP, BhCG, E3) bir komponentidir . Gebelikte kullanılan referans değerler farklı olup, nöral tüp defektleri, karın duvarı defektleri ve diğer anatomik anomalilerde yükselir. Down sendromu (trisomi 21) ve Edwards sendromu (trisomi 18) de düşüktür.

Ca 19-9 Normal değer : <37 U /L

Kanserlerin erken dönemlerinde yükselmiyebilir.

Yükseldiği durumlar;

• Pankreas kanserinde (yüksekliği nüx riskiyle orantılıdır) (tedavinin takibinde de kullanılır)

• Hepatobilier kanserlerde (Safra yolları kanserlerinde)

• Mide kanserlerinde

• Hepatoselluler kanserlerde (Karaciğer kanseri, Hepatoma)

Yalancı pozitiflik : Bazı selim huylu tümorler Akut karaciğer yetmezliğinde yükselebilir.

Ca 15-3 Normal değer: 30 U /ml

Yükseldiği durum :

Meme kanseri Her meme kanserinde yüksek olmayabilir. Özellikle metastaz durumunda yükselir.

Kanserlerin erken dönemlerinde yükselmiyebilir

Yalancı pozitiflik: Memenin ve karaciğerin bazı kanser dışı durumları

Ca 12-5 Normal değer : 35 U/ml

Özgüllüğü ve duyarlılığı yüksek bir test değildir. Tarama testi olarak önerilmez.

Yükseldiği durumlar;

• Over kanseri (Yumurtalık kanseri, ensık )

• Endometrium ve tuba kanserlerinde

• Pankreas kanseri • Akciğer kanseri

• Meme kanseri

• Prostat kanseri

• Gastrointestinal tümörlerde

Kanser dışı yükseldiği durumlar; Endometriosis, Gebelik, Karaciğer hastalıkları, Pelvik enfeksiyonlar,  Yumurtalık kistleri, Peritonitler

PSA (Prostat Spesifik Antijen)

PSA yaşla birlikte artar.

Prostat kanserinde Tarama testi olarak kullanılır.

Yaşa uygun PSA değerleri;

 40-49 yaş 0-2.5 ng/ml

 50-59 yaş 0-3.5 ng/ml

 60-69 yaş 0-4.5 ng/ml

 70-79 yaş <6.5 ng/ml

PSA (4-10) ng/ml arasında iken; serbest PSA/total PSA oranı < 0,25 ise; prostat kanseri riski artmıştır.

PSA prostat kanserlerinin Tanısında, Derecelendirilmesinde, İzlenmesinde Prognozun belirlenmesinde kullanılır.

PSA izlem kriteri :

* PSA 2.5 ng/ml den daha düşük ise 2 yılda bir PSA kontrolu olmalı.

* PSA 2.5 ng/ml den daha yüksek ise yıllık PSA kontrolu yapılmalıdır.

PSA nın yükseldiği durumlar ;

* Prostat Kanseri

* Prostat benign hiperplazileri

* Prostat iltahapları (tedaviden 6 hafta sonra PSA tekrarlanmalı)

* Rektal yolla prostat muayenesi

* Ejekulasyon (ölçümden 2 gün öncesine kadar cinsel ilişki olmamalıdır)

* Bisiklet sürme, ata binme gibi prostata bası yapan durumlar

İletişim

0538 843 98 09

İLETİŞİM İÇİN