icon-white-6

“Sadece tırmanmaya devam edersen her dağın tepesine ulaşılabilir.”

— Richard James Molloy

Karaciğer Enzim Testleri

SGOT, AST (Aspartat Amino Transferaz) Normal aralığı: 10-37 IU/L

Karaciğerde, çizgili kaslarda, kalpte , böbrekte, beyinde bulunur. Bu organlarda hücre hasarı oluştuğunda kana geçer ve kan seviyesi yükselir. Yükseldiği durumlar;

* Karaciğer hasarında

* Viral hepatitler, ilaç kullanımları,

* Alkol kullanımı,

* Safra yolları tıkanıkları , iskemiler

* Kalp krizinde

* Yanıklarda

* Gebelikte

* Kas hasarlarında(ağır egzersizlerde, crush sendromu, rabdomiyolizde, epileptik nöbetlerde, cerrahi işlemlerde)

* Pankreatit

Karaciğer hastalığında AST yüksekliği ALT yüksekliğine göre daha kötü prognostik belirteçtir. Yani hastalığın daha kötü gideceğinin göstergesidir.

SGPT, ALT (Alanin Amino Transferaz) Normal aralığı: 12-63 U/L

AST nin bulunduğu organlarda bulunur. Fakat karaciğerde en yüksek seviyededir. Bu yüzden karaciğer hasarını tesbit etmekte AST den daha spesifiktir. AST yükselten durumlar ALT yi de yükseltir.

GGT (Gama Glutamil Transferaz) Normal aralığı: 7-60 IU/L

Safra yolları enzimidir.

Yükseldiği durumlar;

* Tıkanma sarılıklarında

* Karaciğerin primer kanserlerinde (hepatoma) ve metastatik kanserlerinde, pankreas kanserlerinde

* Aşırı alkol kullanımlarında

* Seminomada

* Primer bilier sirozda

* Hipertiroidide

* Gebelik kolestazında

* Hepatitlerde

* Enfeksiyoz mononukleozda

* Çeşitli ilaç kullanımlarında (asetaminofen, fenitoin, karbamazepin, valproik asit, oral kontraseptifler)

* GGT yüksekliği karaciğer yağlanmalarında da olur ve tip 2 DM için bağımsız risk faktörüdür.

ALP (Alkalen Fosfataz) Normal aralığı: 25-100 U/L %80

Karaciğer ve kemik ten salgılanır. Diğer bulunduğu organlar ince barsak, böbrek ve plasentadır. Karaciğerde safra kanalı epitelinden safraya salgılanır. Lokalize safra tıkanıklıklarında bilurubinden önce kanda yükselir (Ör: metastatik kanserler)

Yükseldiği durumlar:

* Tokluk kan numunesi bakıldığında

* Kemik gelişimi olan adolesansta

* Akromegalide * Sarkomlarda

* Paget hastalığında

* Kemik karaciğer metastaslarında

* Lösemilerde, lenfomalarda, myelofibrozda, mastositozda

* Osteamazi ve raşitizmde * Hipertiroidide, hiperparatiroidide

* Kronik alkol kullanımlarında * Safra kanalı tıkanıklarında, sklerozan kolanjit

* Ülseratif kolit, peptik üser * Pankreatit, pankreas kistleri

* Böbrek ve akciğer infaktlarında

* Bası ülserlerinde

* Renal hücreli karsinomda

* Hepatitlerde ,sirozda, karaciğer yağlanmalarında

* Sepsiste

* Karaciğerin inflitratif ve granulamatoz hastalıklarında; (Sarkoidoz, mantar enfeksiyonları, tüberküloz ve lenfoma)

* Bazı ilaçlar; (Aspirinin uzun süreli kullanımı, eritromisin, bazı antikonvülzanlar, fenotiazinler, oral kontraseptifler, izoniazid, levotiroxin, lityum, amiodaron, çeşitli oral hipoglisemikler)

İletişim

0538 843 98 09

İLETİŞİM İÇİN