icon-white-6

“Sadece tırmanmaya devam edersen her dağın tepesine ulaşılabilir.”

— Richard James Molloy

Romatizmal Testler

ANA (FANA) (Anti Nuklear Antikor) :

Referans değer: 1/160 üzeri pozitif kabul edilir

Sağlıklı popülasyonun % 5 inde pozitiftir.

Yüksek titrede pozitiflik romatizmal hastalık olasılığını güçlendirir.

Pozitif olduğu durumlar;

* Lupus (SLE)

* Sjögren Hastalığı

* Skleroderma

* Raynaud hastalığı

* Romatoit artrit

* Dermatomiyozit

* Mikst bağ dokusu hastalığı

* Bazı ilaçlara bağlı olarak pozitif olabilir.

Anti ds DNA:

FANA testi pozitif gelen hastalarda SLE tanısını güçlendirmek amaçlı bakılır. FANA nın alt gurubudur. Anti Ds DNA sonucunun negatif gelmesi SLE olmadığı anlamına gelmez. Bu durumda Anti Sm antikoru istenmelidir . Lupus nefritinin tanısı ve tedavinin izleminde kullanılır.

ENA (Extractable Nuclear Antigen ) panel antikorları :

FANA alt guruplarıdır.

Aşağıdaki antikorları içerir;

 Anti-RNP: Mixt bağ dokusu hastası, SLE ve sklerodermada

 Anti-Sm: SLE de sensitivitesi düşük, spesitifitesi yüksektir (SLE de % 30 + tir)

 Anti-SS-A (Ro): Sjögrende %75 +, SLE de de pozitif olabilir.

 Anti-SS-B (La): Sjögrende %60 +, SLE ve sklerodermada

 Scl-70: Sklerodermada %70 + ; spesifikliği yüksektir.

 Anti-Jo-1: Polimiyozit, pulmoner fibrosiste +. RF (Romatoid Faktor):

Pozitif olduğu durumlar;

* Romatoid artrit

* Miks bağ dokusu hastalığı

* Sjögren sendromu

* Skleroderma

* Dermatomyozit

* SLE gibi otoimmün hastalıklar

* Enfeksiyöz mononükleoz gibi bazı viral hastalıklar

* Bazı akut iltihabi hastalıklar

Anti CCP (anti Cyclic Citrullinated Peptide):

– Romatoid artrit için kullanılır. – %97 spesifite, %80 sensitiviteye sahip bir testir.

– RF ile birlikte bakıldığında spesifiklik %99 dur.

– Romatoid artrit ile diğer romatizmal hastalıkların ayırıcı tanısında kullanılabilir.

– Anti-CCP, RF nin pozitif olmadığı erken dönemde, kanda saptanabilir.

– Bu yüzden Romatoid artritin erken tanısında kullanılır.

– Aynı zamanda pozitif bulunması hastalığın agresif seyredeceğinin göstergesidir.

İletişim

0538 843 98 09

İLETİŞİM İÇİN