icon-white-6

“Sadece tırmanmaya devam edersen her dağın tepesine ulaşılabilir.”

— Richard James Molloy

Tiroid Testleri

Tiroid Hakkında Kısa Bilgi

TSH Hipofiz bezinin ön lobundan salgılanır. Negatif feed back olayı TSH Tiroid bezinden tiroid hormonlarının (T3,T4) hormonlarının salınımını uyarır. Salgılanan T3 ve T4 hormonu istenen düzeyin üzerine çıktığında TSH salınımını baskılar, Böylece TSH ın uyarıcı etkisini ortadan kaldırır.

Pozitif feed back olayı Tersine kanda T3-T4 seviyesi azalırsa, TSH ın üzerindeki T3-T4 baskısı kalkar.

TSH kanda tekrar yükselir ve tiroid bezi uyarılarak kanda T3-T4 seviyesi arttırılır.

Troid hormonları (T3,T4) Kanda globuline bağlanarak taşınır. Globuline bağlanmadan kalan kısım serbest formlardır. Serbest formlar, globulininin kan seviyelerinden etkilenmediğinden tiroid fonksiyonlarını değerlendirmede daha spesifiktir. Klinik pratikte özel durumlar dışında tiroid hormonlarının ölçümü serbest formlar şeklinde yapılır. (free T3, free T4)

T3 metabolik olarak T4 e göre daha aktiftir.Fakat etki süresi kısadır. Kanda bulunan T3 ün 1/3 ü troid dokusundan salgılanırken, ¾ ü periferik dokularda T4 ün T3 e dönüşümü ile elde edilir. Troid bezi yetmezliklerinde T3 yapımı tercih edilir, bu nedenle T4 değerindeki düşüş T3’e göre daha erken şekillenir.

TSH, hipotiroidinin ve hipertiroidinin belirlenmesinde serbest hormonlara göre daha duyarlıdır. Tiroid fonksiyonları bozukluklarında etkilenen ilk test TSH dır.

Tiroid Fonksiyon testleri Referans değerler;

TSH: 0.4 – 4.0 IU/ml (Tiroid Stimulan Hormon veya trotiropin)

Serbest T4: 0.7 – 1.48 ng/dl (Tetraiodotironin veya tiroxin)

Serbest T3: 1.71-3.71 pg/dl (Triiodotironin)

TSH ın yükseldiği durumlar:

* Primer hipotiroidi (Hashimoto hastalığı,Tiroid ablasyonu, Tiroidektomi)

* Subklinik hipotiroidi

* TSH salgılayan tümorler

* Tiroid hormon resistansı

TSH nın düşük olduğu durumlar:

* Hipertiroidi (Graves,Troidit) * Sekonder hipotirodi

* Ötiroid Hasta sendromu

Anti TPO (Tiroperoksidaz antikoru) :Referans değer : 0-60 IU/ml

TPO enzimi tiroide bulunur ve iyodun oksidizasyonunda rol alır. Bu enzime karşı yüksek titrede antikor oluşması Hashimoto hastalığında görülür. Tanı esnasında aşikar hipotiroidi olmasada gelecekte hipotiroidinin gelişeceğinin göstergesidir. Fakat Graveslilerin %70 indede antikor pozitifliği olabilir. Ayrıca sağlıklı populasyonun ve nonimmun tiroiditlerin %10 da pozitif bulunur.

Anti TG (Troglobulin antikoru) :Referans değer : 0-60 IU/ml

Pozitif olduğu durumlar;

* Hashimoto

* Diferansiye tiroid kanserlerinde

* Kronik ürtikerlerde olabilir.

Hashimotoda sensitivitesi ve spesifitesi antiTPO dan düşüktür.

Tiroglobulin : Referans değer : < 33 ng/ml

Troid bezinin folikuler epitelyum hücrelerinde bulunur. Tiroid hormonlarının hücre içinde depolanmasını sağlayan proteindir. Troid replasman tedavisi alınmıyorsa ve TSH yeteri kadar yüksekse tiroidin iyi diferansiye tümörleri için marker olarak kullanılabilir. Başarılı bir tiroid cerrahiden sonra seviyesi 5 ng/ml nin altına iner.Tekrar yükselmesi nüx anlamına gelir. Yükseldiği durumlar;

* Biopsiden sonra,

* Radyoaktif iyot alımından sonra

* Graveste

* Tiroiditlerde yükselebilir.

Calsitonin : Referans değer : < 19 pg/ml

Tiroid dokusundaki parafoliküler C hücrelerinden salgılanır.

Yükseldiği durumlar;

* Troid meduller kanserinde

* Pankreatitte

* Tiroiditte

* Böbrek yetmezliğinde

* Pernisiyöz anemide

Hastada meduller tiroid kanseri düşünülürse serum kromogranin A ve CEA da bakılmalıdır.

İletişim

0538 843 98 09

İLETİŞİM İÇİN