Anemi ve Kan Hastalıkları Tarama Testleri

Kan; 
Lokosit,eritrosit ve trombosit  dediğimiz şekilli elmanlar ile  serum denilen sıvı kısımdan oluşur.
Bu iki kısım santrifuj işlemi ile birbirinden ayrılarak özel makinalarda ölçümler yapılır.                                                                

Kan Hastalıklarının ve Anemilerin Ayırıcı Tanısı:
 
Hemogram yani kan sayımı: 
Lokosit, Trombosit, Hemotokrit, Hemoglobin, MCV
Retikulosit sayımı
      Retikuosit sayımı düşük:                 
Aplastik anemi, Myelodispazi, Kronik böbrek yetmezliği, Parvovirus enfeksiyonları, Kronik inflamasyon
      Retikulosit sayımı yüksek:                 
Hemolitik anemiler
Fe, SDBK, Ferritin:                              
Demir eksikliği, Kronik hastalık anemileri, Talasemiler
B12 vitamini, Folik asit:                     
Megaloblastik anemiler
LDH:                                                      
Hemolitik anemiler, Lenfomalar, Lösemiler, Çeşitli kas hastalıkları, Karaciğer hastalıkları, Maligniteler
Haptoglobulin, indirekt bilurubin:
Hemolitik anemiler
Hemoglobin elektroforezi:              
Talasemiler, Orak hücreli anemi
Protein elektroforezi:                        
Myeloproliferatif hastalıklar, Plazma hücre diskrazileri 
Coombs testi:                                      
Hemolitik anemiler 
Sedimantasyon, CRP:                        
Kronik hastalık anemileri, Maligniteler, İnflamasyon ve Enfeksiyonlar
Pt, aptt, INR:                                        
Kanama diyatezleri veya Trombofili