İnsulin Direnci ve Şeker Hastalığı Testleri

Açlık Kan Şekeri

Tanı için mutlaka venoz kan alınmalıdır.
Parmak ucundan yapılan ölçümlere güvenerek şeker hastalığı tanısı konamaz.
En az 2 ölçüm yapılmalıdır.

*Normal:
Açlık kan şekeri  <100 mg /dl        

*Prediyabet (Gizli şeker):
Açlık kan şekeri : 100 -126 mg /dl

*Diyabet:
Açlık kan şekeri  >126 mg /dl         
      

OGTT
(Oral Glukoz Tolerans Testi, Şeker yükleme testi )

Pankreasın şekere karşı verdiği cevabı ölçer.
75 gr şekerli su hastaya içirildikten sonra bakılan kan şekerine göre belirlenir.

* Normal 
2.Saat kan şekeri :<140 mg/dl       
 
* Prediyabet (Gizli şeker)
2.Saat kan şekeri: 140-199 mg/dl  

* Diyabet
2.Saat kan şekeri: >200 mg/dl      

Açlık İnsulin  
Normal  <10 mic U/ml

Pankreas beta hücresinde Preproinsulin şeklinde üretilir.Ardından  proinsulin, insulin ve C peptid şeklinde metabolize olarak  kana salgılanır.
 
Homa IR
(Homeostatic Model Assessment for İnsulin Resistance) 
Normal değer :  < 2.5  mg/dl

İnsulin direncini gösteren bir skordur.

Formülü:

Açlık kan şekeri (mg/dl) X Açlık İnsulini (micr U/ml) 
                                          405 
 
 
Hb  A1c 
(Glikozillenmiş Hemoglobin) 
Referans değerler:
<5.7       normal
5,7-6,4   prediyabet, (Gizli Şeker)
6,5>       diyabet

- 3 aylık şeker ortalamasını gösterir.
- Şeker hastalığı tanısında kullanılır. 
- Şeker seviyelerinin kontrol altında olup olmadığını saptamada kullanılır.
- Hastanın anemisi varsa  yalancı düşük çıkabilir.
- Şeker hastalığının takibinde yılda en az iki kez bakılmalıdır.

   
C-peptit
Normal aralığı: 0.51-2.7 ng/ml

- Endojen insulin sekresyonu varlığını gösterir.
- Pankreastan salgılanan insulinin bir parçası olarak salgılanır.
- Yeni tanı konan diyabetlilerde, Tip I diyabet ve Tip II diyabet ayırımı yapmak için kullanılır.(Tip I de düşük, Tip II de yüksektir)
- İnsulin salgılayan neoplazmlarda hipoglisemi olur ve birlikte kan C peptid seviyesi yüksektir.