Kan Yağları Testleri (Lipid Paneli)

Kan kolesterol ve lipid düzeyleri kişiye özel olarak  değerlendirilmelidir. 

Kollesterol düşürücü tedavinin kararı ;
Kişiye özel risk faktörleri belirlendikten sonra, 
Hesaplanan risk skoruna göre verilmelidir. 

LDL için Hedef Değerler:

  ==> KKH yok, 0-1 Risk faktörü varsa ;               
        LDL> 190 mg/dl üzeri yüksek kabul edilir,       
        10 yıllık risk < %10 ve hedef  LDL < 160 mg/dl
    
  ==> KKH yok, İkiden fazla risk faktörü varsa ;
        LDL> 160 mg/dl ın üzeri yüksek kabul edilir,  
        10 yıllık risk %10-20 ve hedef  LDL< 130 mg/dl 

  ==> KKH veya eşdeğeri varsa ;                         
        LDL> 130 mg/dl un üzeri yüksek kabul edilir, 
        10 yıllık risk > %20 ve hedef   LDL< 100 mg/dl 
 
Kısaltmalar:KKH:koroner kalp hastalığı; 

Total kolesterol 
 Referans: <200 mg/dl

HDL, LDL ve VLDL kollesterolun toplamıdır.
 
LDL Kollesterol (Low Density Lipoprotein
Referanslar: 
  • düşük: <130 mg/dl 
  • orta yüksek: 130-160 mg/dl
  • yüksek : > 160 mg/dl 

Kötü huylu kolesterol olarak bilinen formdur.

* Koroner kalp hastalığı ve kardiovaskuler olaylar için major risk faktörüdür. 

* Diyabet, korener hastalık eş değeri olduğu için;
Diyabetikler ve Geçirilmiş kardiovaskuler olaya sahip hastalarda hedef 100 mg/dl nin altıdır. 

LDL kollesterol Friedewald  formulüylede  hesaplanabilir ; 

LDL= Total kolesterol – HDL- [trigliserid /5]. 
Fakat bu formul trigliseridin 400 mg/dl den yüksek olduğu durumlarda geçersizdir.

Trigliserid (TG)
 Referanslar:
  •  <150 mg/dl: Normal
  • 150-199mg/dl :Sınır 
  • 200-499 mg/dl: Yüksek
  •  >500 çok yüksek

- Besinlerle alınan TG kanda şilomikronlarla taşınır. 
- Karaciğerde üretilen TG kanda VLDL ile taşınır.
- Koroner kalp hastalığı için bağımsız risk faktörüdür.

Yükseldiği durumlar:
İnsulin direncinde, Diyabette, Metabolik sendromda 
Hipotiroidide 
Aşırı alkol kullanımında
Aşırı kuruyemiş ve yağ içeriği yüksek besinler
Nefrotik sendromda

- Çok aşırı yükseklikler pankreatit riskini arttırır.
- Gut  hastalarında TG yüksekliği sıktır.

HDL
Referans : 
< 40 mg/dl: düşük   
> 60 mg/dl : çok iyi

İyi huylu kolesterol olarak bilinen formdur.
 
Hareketsiz yaşam , obezite   ve sigara kullanımı  HDL yi düşürür.