Kanser Testleri (Kanser Antijenleri)


 CEA 
(Carsinoembrionic Antijen)
Normal değerler:  
Sigara içmeyenlerde :2.5 ng/ml  
Sigara içenlerde :5 ng/ml 
                                                
Organ özgüllüğü yoktur. 
Kanserlerin erken dönemlerinde yükselmiyebilir. 

Yükseldiği durumlar;
• Kalın bağırsak kanseri
  (en sık Kolorektal kanserlerde)
• Mide kanseri
• Pankreas  kanseri 
• Meme kanseri 
• Akciğer kanseri
• Meduller tiroid kanserinde

Yalancı Pozitiflik
- Sigara kullananlarda 
- Enfeksiyon varlığında  
- Peptik ülserde 
- Pankreatitte
- Sirozda
- Hipotiroidide 
- İnflamatuar barsak hastalıklarında çok yüksek olmayan ılımlı yükseklikler olabilir 
 
AFP 
(Alfa feto protein)
  Normal değer: 0-6.7 IU /ml

Yükseldiği durumlar;
• Hepatoselluler kanser 
     (Hepatoma,karaciğer kanseri)
• Testis tümorleri 
     (Non seminimatoz tümorler)
• Siroz ve hepatitlerdede yükselir
 
Gebeliğin 16-18. haftasında yapılan 3 lü testin (AFP, BhCG, E3)  bir komponentidir .
Gebelikte kullanılan referans değerler farklı olup, nöral tüp defektleri, karın duvarı defektleri ve diğer anatomik anomalilerde yükselir.
Down sendromu (trisomi 21) ve Edwards sendromu (trisomi 18) de düşüktür.
 
Ca 19-9
Normal değer : <37 U /L

Kanserlerin erken dönemlerinde yükselmiyebilir.

Yükseldiği  durumlar;
• Pankreas kanserinde 
     (yüksekliği  nüx riskiyle orantılıdır)
     (tedavinin takibinde de kullanılır)
• Hepatobilier kanserlerde 
     (Safra yolları kanserlerinde)
• Mide kanserlerinde
• Hepatoselluler kanserlerde
     (Karaciğer kanseri, Hepatoma)

Yalancı pozitiflik : 
Bazı selim huylu tümorler
Akut karaciğer yetmezliğinde yükselebilir.
 
Ca 15-3
Normal değer:  30 U /ml

Yükseldiği  durum : 
Meme kanseri

Her meme kanserinde yüksek olmayabilir.
Özellikle metastaz durumunda yükselir.
Kanserlerin erken dönemlerinde yükselmiyebilir

Yalancı pozitiflik: 
Memenin ve karaciğerin bazı kanser dışı  durumları
 
Ca 12-5
 Normal değer : 35 U/ml

Özgüllüğü ve duyarlılığı yüksek bir test değildir. 
Tarama testi olarak önerilmez.

Yükseldiği durumlar; 

• Over kanseri (Yumurtalık kanseri, ensık )
• Endometrium ve tuba kanserlerinde
• Pankreas kanseri
• Akciğer kanseri
• Meme kanseri 
• Prostat kanseri
• Gastrointestinal tümörlerde 

Kanser dışı yükseldiği durumlar
Endometriosis
Gebelik
Karaciğer hastalıkları
Pelvik enfeksiyonlar 
Yumurtalık kistleri 
Peritonitler
 
PSA  
(Prostat Spesifik Antijen) 
  
PSA yaşla birlikte artar.
Prostat kanserinde Tarama testi olarak kullanılır.

Yaşa uygun PSA değerleri; 
  40-49 yaş 0-2.5 ng/ml
 50-59 yaş 0-3.5 ng/ml
 60-69 yaş 0-4.5 ng/ml
 70-79 yaş <6.5 ng/ml 
  

PSA (4-10) ng/ml arasında iken
serbest PSA/total PSA oranı < 0,25 ise;
prostat kanseri riski artmıştır.

PSA prostat kanserlerinin; 
- Tanısında, 
- Derecelendirilmesinde, 
- İzlenmesinde 
- Prognozun belirlenmesinde kullanılır.

PSA izlem kriteri : 
 
* PSA 2.5 ng/ml den daha düşük ise 
     2 yılda bir  PSA kontrolu olmalı. 
* PSA 2.5 ng/ml den daha yüksek ise 
     yıllık PSA kontrolu  yapılmalıdır.
 
PSA nın yükseldiği durumlar ;
 
* Prostat Kanseri
* Prostat benign hiperplazileri
* Prostat iltahapları 
    (tedaviden 6 hafta sonra PSA tekrarlanmalı)
* Rektal yolla prostat muayenesi
* Ejekulasyon 
    (ölçümden 2 gün öncesine kadar cinsel ilişki olmamalıdır)
* Bisiklet sürme, ata binme  gibi prostata bası yapan durumlar