Romatizmal Testler

ANA (FANA) 
(Anti Nuklear Antikor)
Referans değer: 1/160 üzeri pozitif kabul edilir
 
Sağlıklı popülasyonun % 5 inde pozitiftir. 
Yüksek titrede pozitiflik romatizmal hastalık olasılığını güçlendirir.

Pozitif olduğu durumlar;
* Lupus (SLE)
* Sjögren Hastalığı
* Skleroderma
* Raynaud hastalığı
* Romatoit artrit
* Dermatomiyozit
* Mikst bağ dokusu hastalığı
* Bazı ilaçlara bağlı olarak pozitif olabilir. 

Anti ds DNA

FANA testi pozitif gelen hastalarda SLE tanısını güçlendirmek amaçlı bakılır. 
FANA nın alt gurubudur. 
Anti Ds DNA sonucunun negatif gelmesi SLE olmadığı anlamına gelmez.
Bu durumda Anti Sm antikoru istenmelidir .
Lupus nefritinin tanısı ve tedavinin izleminde kullanılır.

ENA (Extractable Nuclear Antigen ) panel antikorları :

FANA alt guruplarıdır. Aşağıdaki antikorları içerir;

Anti-RNP
Mixt  bağ dokusu hastası, SLE ve sklerodermada

Anti-Sm
SLE de sensitivitesi düşük, spesitifitesi yüksektir (SLE de % 30 + tir)

Anti-SS-A (Ro)
Sjögrende %75 +, SLE de de pozitif olabilir.

Anti-SS-B (La)
Sjögrende %60  +, SLE ve sklerodermada 

Scl-70
Sklerodermada %70 + ; spesifikliği yüksektir.

Anti-Jo-1:
Polimiyozit, pulmoner fibrosiste +.
 
RF (Romatoid Faktor):

Pozitif olduğu durumlar;
* Romatoid artrit
* Miks bağ dokusu hastalığı
* Sjögren sendromu
* Skleroderma
* Dermatomyozit
* SLE gibi otoimmün hastalıklar
* Enfeksiyöz mononükleoz gibi bazı viral hastalıklar 
* Bazı akut iltihabi hastalıklar

Anti CCP (anti Cyclic Citrullinated Peptide): 

- Romatoid artrit için kullanılır. 
- %97 spesifite, %80 sensitiviteye sahip bir testir. 
- RF ile birlikte bakıldığında spesifiklik %99 dur.
- Romatoid artrit ile diğer romatizmal hastalıkların ayırıcı tanısında kullanılabilir.
- Anti-CCP, RF nin pozitif olmadığı erken dönemde, kanda saptanabilir.
- Bu yüzden Romatoid artritin erken tanısında kullanılır.
- Aynı zamanda pozitif bulunması hastalığın agresif seyredeceğinin göstergesidir.