Romatolojik Hastalıklar

     

Romatizmal hastalıklarda ana mekanizma, bağışıklık sisteminin vucudun kendi organlarını yabancı bir yapı gibi zannedip, yok etme amaçlı ürettiği antikorların ve hücrelerin, dokularda meydana getirdiği iltahabi reaksiyonlardır.

Bu  yüzden Otoimmun hastalıklar olarakta bilinirler.

Meydana gelen iltahabi reaksiyon mikrop içermediğinden, bu iltahabi yapıya İnflamasyon denir.

Romatolojik hastalıklar daha çok eklemleri tutmasına rağmen, tendonları, bağları, organ zarlarını, bağ dokusunu ve her türlü iç organı tutabilir.

Böylece oluşan inflamasyon doku  ve organ hasarına neden olur. 

Bu arada inflamasyonun olmadığı, dejenerasyonun ve ardından osteosklerozun geliştiği halk arasında kireçlenme olarak bilinen osteoartrit(osteoartroz) durumuda romatolojik hastalıklar grubu içinde yer alır.

Tutulan dokular, romatizmal hastalığın çeşidine göre farklılık gösterir;

Örneğin Romatoid artrit daha çok eklemleri yabancı kabul ederek, eklemlere karşı antikor üretirken, Sjögren hastalığı daha çok tükrük bezlerine karşı antikor oluştur.

 Romatizmal hastalıkların ayırıcı tanısında şu hastalıklar yer alır; 

Artritler (Eklemleri tutan hastalıklar) 

İnflamatuar Artritler 

Romatoid artrit

Amiloidoza bağlı artrit

Akut Romatızmal ateş

FMF (Akut romatizmal ateş)  artriti

Seronegatif artritler

Sistemik tutulum gösteren romatolojik durumların artriti( SLE, sjögren gibi)

Kristallerin tetiklediği artritler ( GUT hastalığı, Pseoudogut)

Sarkoidoz eklem tutulumu

Non inflamatuar Artritler

Osteoartrit / Osteoartroz 

Enfeksiyoz artritler (Septik Artrit)

Gonokokal artritler

Lyme

Bakterial endokardit

Viral artritler (Rubella,EBV,HBV, HCV, parvovirus, HIV) 


Spondilartritler (Omurgayı tutan romatizmal durumlar)

Ankilozan spondilit

Enteropatik artropatiler

Rekatif artritler

Psöriatik artritler  

Sistemik Romatizmal Hastalıklar

Sistemik lupus eritamatosus (SLE)

Sjögren sendromu

Polimiyozit

Dermatomiyozit 

Eosinofilik fasiit

Skleroderma 

Antifosfolipid sendromu

Mix bağ dokusu hastalığı

Hemakromatoz

Raynaud fenomeni

Vaskulitler (Damar duvarı iltahabı)

Behçet hastalığı

Churg Strauss sendromu

Krioglobulinemi

Temporal arterit ( Dev Hücreli Arterit)

Wegener granulamatosis

Lokositoklatik vaskulit

Mikroskopik polianjitis

Poliarteriti nodosa

Polimiyalgia romatika

Serum hastalığı

Takayasu arteriti

Romatolojik alarm bulgular nelerdir ?

Böbrek tutulumu ( kontrol edilemiyen hipertansiyon, glomerulonefrit)

Pansitopeni

İlerleyici akciğer tutulumu (nefes darlığı)

Doku iskemisi 

Santal veya periferik sinir tutulumu

Açıklanamıyan sistemik tutulum     

Tanı

Romatolojik hastalıklarda organ tutulumu varsa;

Tutulan organlara göre, o dokuyu tutabilecek romatizmal hastalığın spesifik antikorları istenir.

Düşünülen romatizmal hastalığa göre;

* Spesifik antikorlar kan testlerinde ölçülerek, 

    (Bknz: ROMATİZMAL TESTLER)

* Radyolojik organ görüntülemeleri yapılarak,

* Doku biopsisi-sıvı aspirasyonu yapılarak romatizmal hastalıkların tanısı konabilir.