Solunum Sistemi Hastalıkları

                                                                                    

Solunum Sistemi;

* Üst Solunum Sistemi 

    (Burun, Nazofarenks, Orofarenks) ve

* Alt Solunum Sistemi 

    (Larenks ,Trekea ,Akciğer) olarak ikiye ayrılır. 

Solunum sistemine ait hastalıklar; 

* İltahabi hastalıklar,

    (viral, bakteriyel ve tüberküloz

* Allerjik hastalıklar, damarsal hastalıklar, 

* Birtakım romatizmal hastalıkların solunum sistemi tutulumlarını, 

* Solunum sistemi kanserlerini içerir.

Solunum sistemi hastalıkları kendi içinde akut ve kronik olarakta ayrılabilir;

Akut Solunum Sistemi Hastalıkları

Akut olanlar daha çok enfeksiyoz kaynaklıdır: 

Sinuzit , farenjit , larenjit,trakeit, pnomoni / zaturre

Kronik Solunum Sistemi Hastalıkları

1-Kronik Bronşit ve Amfizem  (KOAH) 
 (Daha çok sigara zemininde gelişir) 

2-Allerjik rinit ve Astım 

3-Bir takım romatizmal hastalıkların akciğer tutulumları, solunum sisteminin herhangibir yerini veya akciğerin zarlarını tutabilir.

Bunlardan başlıcaları;
Sarkoidoz, Wegener Granulomatosis, Churg-Strauss Sendromu, Behçet hastalığı, Romatoid artrit, Lupus(SLE), Sistemik Skleroz, Sjogren sendromu, FMF dir

4- İntertisyel akciğer hastalıkları 
(Parankim hastalıkları)

Akciğerin Damarsal Hastalıkları

Akciğer damarlarının tutulduğu;

Pulmoner hipertansiyon, pulmoner emboli (akciğer damarlarına pıhtı atması ), pulmoner anevrizma  gibi ciddi bir takım durumları içerir.