İç Hastalıkları Uzmanı Dr Hakan Tanınmış

doktor hakan tanışmış

Özgeçmiş

3.3.1975 tarihinde İstanbul’da doğmuş, 1999 İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi mezun olmuştur.2005 yılında İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesinde Dahiliye Uzmanlığını tamamlamıştır.2009 yılında ÖSYM nin açmış olduğu Yandal Uzmanlık sınavında İstanbul Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Nefroloji Kliniğini kazanarak 2010 yılına kadar Nefroloji Yandal eğitimi almıştır.2014 yılında Medicana International Beylikdüzü Hastanesinden ayrılarak kendi özel kliniğinde çalışmaya başlamıştır.

Aynı zamanda İstanbul Aydın Üniversitesinde Yardımcı Doçent olarak öğretim üyeliği yapmaktadır

Doktora Tezi

Kardiovaskuler Risk faktörleri ve Arteriel Komplians

Yayınlar 

Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities)

1. Yilmaz M, Taninmis H, Kara E, Ozagari A, Unsal A.’’Nephrotic syndrome after oral bisphosphonate (alendronate) administration in a patient with osteoporosis.’’Osteoporos İnt. 2012 Jul;23(7):2059-62. doi: 10.1007/s00198-011-1836-2. Epub 2012 Jan 26.

2.Yilmaz M1, Eskazan AE, Unsal A, Taninmis H, Kara E, Cetiner M, Ferhanoglu B.

‘’Cyclosporin A therapy on idiopathic thrombotic thrombocytopenic purpura in the relapse setting’’: two case reports and a review of the literature.Transfusion. 2013 Jul;53(7):1586-93. doi: 10.1111/j.1537-2995.2012.03944.x. Epub 2012 Nov 1.

Uluslararası diğer hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

1. Duman D, Tahan V, Alpay N, Tanınmış H, Haklar G, Celikel C, Avşar E, Kalaycı C, Tozun N.Is serum hyaluronic asid a surrogate marker predicting liver fibrosis in NAFLD. Advences in the management of GI cancer.13th World Congress of the international Associations of Surgeons and Gastroenterologist, 3-6 December 2003-12-14 Estoril, Portogal ,Abstracts Hepatogastroenterology 2003, 50 suppl.p.154

2.Enöz M,Tanınmış H.’’ A Medical Hypothesis: Injection snoreplasty with B vitamins’’, The İnternet Journal of Otorhinolaryngology, --pp., 2008 ml)

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler

1.Duman D, Tahan V, Alpay N, Tanınmış H, Haklar G, Celikel C, Avşar E, Kalaycı C, Tozun N.Is serum hyaluronic asid a surrogate marker predicting liver fibrosis in NAFLD. Advences in the management of GI cancer.13th World Congress of the international Associations of Surgeons and Gastroenterologist, 3-6 December 2003-12-14 Estoril, Portogal ,Abstracts Hepatogastroenterology 2003, 50 suppl.p.154

Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler

1.CECİL TEXTBOOK MEDİCİNE.22. Baskı,Cilt 2. Fonksiyonel Gastrointestinal Hastalıklar: İrritabl Barsak Sendromu, Ülser Dışı Dispepsi ve Kardiyak Kökenli Olmayan Göğüs Ağrısı, Nicolas J. Talley.Çeviri: Hakan Tanınmış

2.CECİL TEXTBOOK MEDİCİNE. 22. Baskı,Cilt 2. Özefagus Hastalıkları.Roy c. Orlando. Çeviri: Hakan Tanınmış

Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

1. Altmış yaş üstü hipertansif hastalarda troid fonksiyon bozuklukları. Endokrinolojide Yönelişler 2004;13: 174-176. Cungurlu A, Bavunoğlu , Alpay N, Çurgunlu S, Tanınmış H, Karter Y, Suna Erdiçler D, Yaldıran A, Öatürk E.

2.İntestinal İskemi. Klinik Aktüel Tıp Dergisi. Haziran-Temmuz 2005.H.Tanınmış, A.Dobrucalı

3.. Diabetes Mellitusta Kemik ve Eklem Hastalıkları. Hipokrat Lokomotor 2002; 24 (3): 25-30. Alpay N, Tanınmış H, Uludağ M, Karter Y

Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

1.Tanınmış H,Tiryakioğlu Ö, Alpay N, Uğurlu S, Kadıoğlu P, Gündoğdu S.L-Tiroksin Supresyon Tedavisi Uygulanan 203 Multinoduler Guatr Olgusunun İnce İğne Aspirasyon Biopsisi İle İzlemi.27. Ulusal Endokrinoloji ve Metabolik Hastalıklar Kongresi, 16-18 Eylül 2004,İstanbul.p:72

2.Rifampisine bağlı akut hepatotoksisite,böbrek yetmezliği,hemolitik anemi.

Klimik Dergisi.16(özel sayı)2003.300.Alpay N, Tanınmış H, Uygun S, Yanardağ H, Karter Y.

Diğer yayınlar

Uluslararası atıflar 1. Yilmaz M, Taninmis H, Kara E, Ozagari A, Unsal A.’’Nephrotic syndrome after oral bisphosphonate (alendronate) administration in a patient with osteoporosis.’’Osteoporos İnt. 2012 Jul;23(7):2059-62. doi: 10.1007/s00198-011-1836-2. Epub 2012 Jan 26.

2.Yilmaz M1, Eskazan AE, Unsal A, Taninmis H, Kara E, Cetiner M, Ferhanoglu B.

Cyclosporin A therapy on idiopathic thrombotic thrombocytopenic purpura in the relapse setting’’: two case reports and a review of the literature.Transfusion. 2013 Jul;53(7):1586-93.
doi: 10.1111/j.1537-2995.2012.03944.x. Epub 2012 Nov 1

Etiketler : #