Şeker hastalarında, Hb A1c (Hemoglobin A1c) yüksekliği Kronik Böbrek Yetmezliği riskini arttırır

Şeker hastalarında Hb A1c yüksekliği, son 3 ayda şekerin kontrol altında olmadığını gösterir.

Bu durum böbrekte proteinüriye yol açar.

Artan proteinüri miktarı ise son dönem böbrek yetmezliğine giden süreci hızlandırır. 

Hb A1c yüksekliği, kronik böbrek yetmezliği riski ile ilişkilidir.

AÇIKLAMA :

   Hb A1c Nedir?

Glikozillenmiş hemoglobinin normal hemoglobine % oranı şeklindedir.

Hemoglobin A (Hb A) yapısında bulunan Beta zincirine ait Valin amino asidine glukozun geri dönüşümsüz bağlanması oluşur. 

Eritrositin 3 ay olan yaşamı boyunca kanda bulunduğundan, şekerin 3 aylık ortalaması hakkında bilgi verir. 

                                                                                                                                                                                                                         Hb A1c nin normal değeri %5.7 küçüktür.                                                                                                                                                                                                                                         HB A1c          

  • Hb A1c %7 ise ortalama kan şekeri yaklaşık   172 mg/dl dir
  • Hb A1c %10 ise ortalama kan şekeri yaklaşık 280 mg /dl civarında seyrettiği anlamına gelir
  • Hb A1c %9 ise ortalama kan şekeri yaklaşık   240 mg /dl dir . Hastanın komorbiditesine bağlı olarak, insulin tedavisi düşünülmelidir. 

  Şeker hastalarında HbA1c ve Kronik Böbrek Yetmezliği ilişkisi nasıldır?

Böbreğin küçük damarları, kanın süzme işleminden sorumlu GLOMERUL denen ünitelerdir. 

Glomerüllerdeki bozukluğun ilk belirtisi idrarda protein kaçağı olmasıdır.İdrardaki protein kaçağı 30-300 mg/ gün arasındaysa bu duruma Mikroalbuminuri denir. Protein kaçağı 300 mg/gün ü aşarsa Proteinuri denir. 

Şeker hastalarda mikroalbuminuri varlığı, kronik böbrek yetmezliği sürecinin başladığını gösteren bir ipucudur.          

Mikroalbuminuri ile başlayıp ardından proteinuriye ilerliyen ve şeker kontrol altına alınmazsa son dönem böbrek yetmezliği ve dialize kadar ilerliyen bu kronik böbrek yetmezliği sürecine, genel bir tanımlama olarak, diyabetik nefropati denir.Diyabetik nefropati, kronik böbrek yetmezliği süreci boyunca böbrekte meydana gelen tüm bozuklukların genel adıdır. Son 3 ayda şekerin kontrol altında olup olmadığını gösteren en iyi marker HB a1c dir